Kaip užtikrinti aukštą darbų kokybę metalo apdirbimo pramonėje?

Metalo apdirbimo pramonė keičiasi taip pat sparčiai, kaip ir informacinių technologijų sektorius, čia nėra vietos ilgiems svarstymams, nes milžiniška konkurencija ir auganti pasiūla formuoja greitą tempą bei verčia ieškoti palankiausių ir didžiausią finansinę bei našumo grąžą duodančių sprendimų. Įmonės, laiku sugebėjusios prisitaikyti prie nuožmių rinkos sąlygų bei įžvelgti galimybes augimui, šiandien gali džiaugtis augančiu užsakymų skaičiumi, planuojama plėtra ir skaičiuojamu pelnu.

 

Metalo pramonė – pajėgi kurti darbo vietas

 

Inžinerinė pramonė yra vienas iš didžiausių ekonomikos variklių tiek Lietuvoje, tiek likusiose Europos Sąjungos šalyse, šis sektorius sukūrė ir išlaiko daugiau nei 30 tūkst. darbo vietų Lietuvoje, o pardavimų apimtys siekia daugiau nei 3 mlrd. eurų (lpk.lt duomenys).  Šie duomenys rodo, kad metalo, inžinerijos pramonė yra pajėgi ir toliau kurti darbo vietas bei plėsti savo gamybinį potencialą užsienio rinkose. Kokybiškas gaminys neapsieina be kvalifikuotos darbo jėgos. Nors šiandien į gamybos procesą įtraukiama vis daugiau specialių, aukštų technologijų produktų bei mašinų,  automatizuojant gamybos grandines, kvalifikuota darbo jėga vis vien yra viena iš svarbiausių grandžių, užtikrinančių gaminių kokybę. Jau kelis metus stebima tendencija, kad auga kvalifikuotų specialistų poreikis. Šiai problemai spręsti reikalingas kompleksinis požiūris, subalansuota valstybinės švietimo sistemos politika, kuri padėtų spręsti darbuotojų trūkumo problemą. Šiandieninė darbo vietų pasiūla neatitinka darbo rinkos poreikių, todėl lėtėja įmonių veiklos apimtys, eksportas. Skaičiuojama, kad inžinerinės, metalo pramonės įmonės yra pajėgios eksportuoti tris kartus daugiau produkcijos nei jos tą daro šiandien, taip yra dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo. Įmonės pačios rodo iniciatyvą, šalia aktyvios verslo plėtros ir darbo našumo gerinimo, organizacijos ne mažiau aktyviai ieško potencialių darbuotojų, siekia sudominti inžinerijos studijomis, daug dėmesio skiria profesiniam jaunimo orientavimui. Tarp kvalifikacijos kėlimo priemonių populiari ir darbuotojų mokymų programa, kur esami įmonių darbuotojai turi galimybę kelti kvalifikaciją, įgyti šiandienos rinkai naudingų įgūdžių ir gebėjimų.

 

Darbuotojų prisitaikymas prie modernizacijos procesų turi įtakos įmonių veiklos rezultatams. Metalo pramonės pažanga ir procesų automatizavimas jau seniai pralenkė vyresnės kartos darbininkų turimus gebėjimus. Metalo apdirbimo įmones jau galima prilyginti aukštųjų technologijų įmonėms, kuriose dirba kvalifikuoti, mokslo laipsnius įgiję specialistai, mokslininkų komandos, tokių ir panašių darbuotojų reikės ir ateityje, todėl svarbu skirti pakankamą dėmesį tokių specialistų ugdymui. Technologijos perima kai kurių senųjų profesijų darbo vietas, diegiant technologijas įmonėse  gerėja gamybos kokybė, didėja našumas, bet mažėja nekvalifikuotų darbininkų skaičius, juos pakeičia lazeriai, automatizuoti gamybos procesai, kuriems vadovauti reikia išmanančio, technologijas suprantančio ir galinčio valdyti specialisto, kokių šiandien labiausiai ir trūksta.

 

Apdirbimo fabrikai – daug modernesni

 

Iki šiol buvę tradiciniai metalo apdirbimo fabrikai šiandien modernizuojasi ir investuoja į aukštąsias technologijas, sudėtingi kompiuterizuoti gamybos mechanizmai ir automatizuotos gamybos grandinės jau tapo kasdienybe, kai kurios įmonės iš tradicinių persiorientavo į naujų technologijų, medžiagų tyrimų laboratorijas, kuriose dirba aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai bei mokslininkai. Įmonių, kurios laiku investavo į gamybos grandinių kompiuterizavimą ir modernizavimą pelnas išaugo kelis kartus, pagerėjo kokybės rodikliai ir darbo našumas, todėl šiandien jos pajėgios konkuruoti su tarptautinės rinkos lyderiais ir pasiūlyti inovatyvius produktus, lanksčias gamybos galimybes, taip didindamos apyvartą. Kokybė šiandien yra vienas iš pagrindinių rodiklių, garantuojančių išlikimą rinkoje ir pelno augimą. Tačiau tam reikia ir kvalifikuotų specialistų, prižiūrinčių ir valdančių gamybos proceus.

 

Geriausias kokybės įrodymas – pasaulinių koncernų ir gamybos grandų pasitikėjimas, gamybos perkėlimas į Lietuvą, tai rodo, kad metalo apdirbimo pramonė žengia koja kojon su aukščiausiomis technologijomis, reikia kvalifikacija ir šiandieninėmis rinkos tendencijomis.